logo

Choose a School

หลักสูตรของแคนาดาสำหรับตัวแทน

Home » ตัวแทน » หลักสูตรของแคนาดาสำหรับตัวแทน

หลักสูตรของแคนาดาให้สิ่งเหล่านี้แก่เหล่าตัวแทนด้านการศึกษา

  • ความเข้าใจที่ว่าเพราะเหตุใดแคนาดาจึงเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีผู้มาเข้าศึกษามากที่สุดในโลก
  • ภาพรวมของทางเลือกต่าง ๆ ด้านการศึกษาที่มีอยู่ในแคนาดา รวมทั้งตัวอย่างด้านความยืดหยุ่นภายในระบบอุดมศึกษาระหว่างโปรแกรมและสถาบันต่าง ๆ
  • ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสมัครเรียน รวมทั้งค่าใช้จ่ายและทุนการศึกษา
  • เคล็ดลับในการเตรียมตัวที่ดีที่สุดสำหรับการเข้าอยู่อาศัยและการศึกษาเล่าเรียนในประเทศแคนาดา
  • การแจ้งให้ทราบถึงความสำเร็จในผลการสอบ

หลักสูตรการศึกษาของแคนาดาจัดให้ตัวแทนด้านการศึกษาทราบเกี่ยวกับพื้นฐานทั่วไปในระบบและกระบวนการการศึกษาในแคนาดา ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนนานาชาติ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และขั้นตอนต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งในแคนาดา ตัวแทนจะต้องทำการค้นคว้าด้วยตนเองและติดต่อเองโดยตรง ในตอนท้ายของแต่ละส่วนของหลักสูตรของแคนาดามีรายชื่อของแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ เพื่อให้ตัวแทนสามารถใช้ได้ด้วยตนเอง

หลักสูตรของแคนาดาไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และตัวแทนสามารถเข้าศึกษาได้ตามความต้องการของตน

หลักสูตรของแคนาดาจัดขึ้นสำหรับตัวแทนด้านการศึกษา แต่ก็เปิดโอกาสให้บุคคลใดก็ได้สามารถลงทะเบียนและเข้ามาดูเนื้อหาทั้งหมดที่อธิบายเกี่ยวกับทางเลือกด้านการศึกษาในแคนาดา ค่าธรรมเนียมจะเรียกเก็บเฉพาะจากตัวแทนด้านการศึกษาที่ต้องการเข้าสอบในวันทดสอบตามที่ประกาศเท่านั้น

ตัวแทนด้านการศึกษาทั้งหมดควรทราบข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย C-35 เรื่องการเป็นพลเมืองและการเข้าเมืองของแคนาดา

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมหรือลงทะเบียน