logo

Choose a School

Chăm sóc và Hỗ trợ

Home » Cuộc sống ở Canada » Chăm sóc và Hỗ trợ

Các chương trình/trường thành viên của CAPS-I được yêu cầu phải tuân thủ các tiêu chuẩn cụ thể xung quanh việc chăm sóc và hỗ trợ học sinh quốc tế. Học sinh quốc tế có mạng lưới rất toàn diện chăm sóc và hỗ trợ cá nhân sẵn sàng và tự nguyện hỗ trợ  tất cả các giai đoạn mà họ phải trải qua trong học tập.

Việc chăm sóc và hỗ trợ học sinh quốc tế bắt đầu thậm chí trước khi họ đến Canada.  Việc này được nhân viên Chương trình Quốc tế và các Điều phối viên chương trình Gia đình đỡ đầu tạo điều kiện và bao gồm quy trình thủ tục cũng như lựa chọn và chuẩn bị của gia đình chủ nhà và người chăm sóc học sinh.

Khi đến Canada, học sinh sẽ được chào đón và nhận thông tin định hướng từ nhân viên Chương trình Quốc tế và/hoặc nhà trường.  Quá trình định hướng cung cấp cho học sinh thông tin liên quan đến trường học mới, các khóa học, gia đình chủ nhà, những mong đợi về cách cư xử, bảo hiểm y tế, hoạt động ngân hàng và các cơ hội tham gia cộng đồng nhà trường mới của họ.

Học sinh cũng thường tham gia quy trình đánh giá Anh ngữ, điều này sẽ hỗ trợ nhân viên nhà trường xác định lựa chọn khóa học phù hợp cho mỗi học sinh. Học sinh quốc tế cũng được chăm sóc chu đáo bên ngoài cộng đồng lớp học và nhà trường.

Hầu hết học sinh quốc tế sống với gia đình chủ nhà Canada.  Tuy nhiên một số học sinh sống với bạn bè cha mẹ, họ hàng hoặc thậm chí với bố mẹ. Tất cả học sinh (có thể trừ những người sống với bố mẹ) có người chăm sóc để chăm sóc và hỗ trợ mặc dù có thể  là cùng một người hoặc thay đổi nhiều người sống cùng họ trong khi họ học tập tại Canada. Nhân viên Chương trình Quốc tế và các Điều phối viên của chương trình Gia đình đỡ đầu cũng sẵn sàng hỗ trợ học sinh quốc tế cho dù đó là mối quan tâm liên quan đến gia đình đỡ đầu hoặc người chăm sóc, vấn đề y tế, vấn đề giấy phép du học hoặc thậm chí nếu đó là vấn đề phát sinh tại trường. Nhân viên muốn bảo đảm rằng mỗi học sinh quốc tế có nhiều trải nghiệm thú vị và có ích nhất có thể trong khi sống và học tập tại Canada.

Thật đáng tiếc là tất cả các chương trình học tập dù ngắn hay dài cuối cùng cũng phải kết thúc và học sinh quốc tế trở về nhà hoặc chuyển sang tiếp tục học ở bậc sau trung học. Chương trình quốc tế, gia đình đỡ đầu và nhân viên nhà trường cũng hỗ trợ học sinh vượt qua quá trình khởi hành và chuyển đổi này.

Tất cả những người liên quan trong ‘quỹ đạo chăm sóc và hỗ trợ’ học sinh tất nhiên cũng sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của cha mẹ học sinh quốc tế. Cha mẹ học sinh quốc tế được khuyến khích duy trì thông tin và liên lạc trong suốt chương trình học tập của con mình.