logo

Choose a School

Tại sao lại là Canada?

Home » Tại sao lại là Canada?

Giáo dục Công lập Chất lượng cao ở Canada

Hệ thống giáo dục công lập ở Canadabao gồm các trường từ Mẫu giáo đến Lớp 12. Tất cả các trường công lập ở Canada được cấp tỉnh công nhận, tuân theo chương trình giảng dạy chuẩn, chỉ tuyển dụng giáo viên được chính quyền cấp bằng và sử dụng ngân sách nhà nước. Mặc dù hệ thống giáo dục ở các tỉnh có nhiều sự tương đồng, mỗi tỉnh lại có chương trình giảng dạy Canada và hướng dẫn Học tập của riêng mình để phản ánh văn hóa và lịch sử của vùng mình.

Hơn 95% dân số Canadachọn giáo dục công lập cho con của họ.

Canadađầu tư cho giáo dục (theo đầu người) nhiều hơn bất kỳ nước nào khác trong G8. Học sinh các trường trung học công lập Canada luôn xếp hạng gần đứng đầu trên thế giới qua các bài kiểm tra chuẩn hóa. Bằng tốt nghiệp trung học của Canada
được công nhận trên toàn cầu.

Các trường công lập Canada nhận học sinh quốc tế từ những năm 1980 và có cơ sở hạ tầng phát triển và hỗ trợ bao gồm hướng dẫn ESL (Tiếng Anh là Ngôn ngữ Thứ hai) và các chương trình gia đình đỡ đầu được giám sát cẩn thận. Hầu hết tất cả các trường công lập đều hợp tác giáo dục và nhận học sinh quốc tế cho các chương trình tốt nghiệp trung học và các chương trình ngắn hạn hơn theo tuần,
tháng hoặc một hoặc hai năm. Nhiều trường tiểu học cũng nhận học sinh nhỏ tuổi cho các chương trình ngắn hạn hoặc cả năm.

Hầu hết các hội đồng nhà trường cung cấp giáo dục phi tôn giáo mặc dù ở một vài tỉnh một số trường tôn giáo cũng được hưởng ngân sách nhà nước.

Mức sống Phải chăng và Tiêu chuẩn Cao

Học sinh quốc tế và cha mẹ họ chọn Canadalà điểm đến học tập vì học phí có giá cạnh tranh nhưng cung cấp mức sống cao. Mức sống ở Canada được xếp vào hàng cao nhất thế giới.