logo

Choose a School

Lựa chọn khóa học

Home » Học sinh/Phụ huynh » Lựa chọn khóa học

Tất cả các trường thuộc CAPS-I có nhân viên am hiểu và được đào tạo tốt để hỗ trợ học sinh quốc tế và bảo đảm họ được đăng ký các khóa học văn hóa và tùy chọn thích hợp phù hợp với khả năng ngôn ngữ, các lợi ích cá nhân và mục tiêu trong tương lai của họ. Tất cả các trường của tất cả các cấp lớp dạy các khóa học nòng cốt tiêu chuẩn sau đây:

  • Tiếng Anh
  • Môn toán
  • Các môn xã hội
  • Khoa học
  • Các môn máy vi tính
  • Thể dục
  • Nghệ thuật

Khi học sinh lên các lớp cao hơn, họ được cung cấp nhiều lựa chọn hơn các khóa học tùy chọn hoặc chuyên ngành bao gồm:

  • Ngôn ngữ
  • Lịch sử, Địa lý
  • Hóa học, vật lý, sinh học
  • Nghệ thuật, âm nhạc, kịch, khiêu vũ, thiết kế đồ họa
  • Giáo dục kinh doanh (tiếp thị, kế toán)
  • Lập trình máy tính
  • Chế biến gỗ và kim loại
  • Kỹ năng sống (nấu ăn, may vá)

Các khóa học sẽ khác nhau tùy theo từng trường và có thể phụ thuộc vào tài liệu giảng dạy hoặc các cơ sở sẵn có.