logo

Choose a School

Học sinh/Phụ huynh

Home » Học sinh/Phụ huynh

Cuộc sống với gia đình chủ nhà cung cấp cơ hội tuyệt vời cho học sinh quốc tế để phát triển các kỹ năng đàm thoại tiếng Anh và trải nghiệm cuộc sống như một phần của gia đình Canada điển hình.

Các chương trình gia đình đỡ đầu của thành viên CAPS-I sẽ lựa chọn gia đình chủ nhà Canada cẩn thận, bao gồm:

 • môi trường sống ấm áp, ân cần và thân thiện
 • nuôi nấng, hỗ trợ và hướng dẫn
 • phòng ngủ trang bị riêng
 • khu vực học tập
 • 3 bữa ăn mỗi ngày và ăn nhẹ
 • giới thiệu với cộng đồng

Tất cả các chương trình của CAPS-I tuân thủ các quy định bắt buộc để bảo đảm rằng các gia đình chủ nhà được lựa chọn cẩn thận và phù hợp trước khi họ được chọn vào chương trình để bảo đảm rằng họ:

 • thân thiện và chăm sóc
 • nói tiếng Anh (ngôn ngữ được nói chính ở nhà)
 • có thể đạt kỳ kiểm tra hồ sơ hình sự của cơ quan cảnh sát địa phương
 • có thể hoàn tất quy trình kiểm tra lý lịch
 • sẵn sàng chào đón học sinh quốc tế đến với gia đình họ
 • sẵn sàng đưa học sinh vào hoạt động của gia đình và cộng đồng
 • quan tâm tìm hiểu nền văn hóa và phong tục khác

Lợi thế của cuộc sống trong môi trường gia đình đỡ đầu của CAPS-I: các chương trình của CAPS-I tuân thủ các tiêu chuẩn cụ thể quy định liên quan đến việc giám sát và hỗ trợ học sinh ở gia đình đỡ đầu và gia đình chủ nhà. Học sinh sẽ:

 • có trải nghiệm văn hóa hong phú
 • thành công cá nhân và trong học tập bởi được sống trong môi trường tiện nghi và hỗ trợ
 • thực hành nói và học tiếng Anh hàng ngày với gia đình và bạn bè
 • tham gia hoạt động hàng ngày của gia đình chủ nhà
 • học lối sống và văn hóa Canada
 • thiết lập nhiều mối quan hệ bạn bè mới và lâu dài

Học sinh muốn sống với gia đình chủ nhà Canada phải hoàn thành một mẫu đơn. Điều quan trọng đối với học sinh là cung cấp thông tin về bản thân, các mối quan tâm, sở thích riêng, thức ăn và các ưu tiên khác.  Tất cả các chương trình giáo dục cố gắng hết mình để hòa hợp học sinh với gia đình những người có mối quan tâm và sở thích giống nhau. Các điều phối viên của chương trình gia đình đỡ đầu sẽ hỗ trợ và trợ giúp học sinh quốc tế trong suốt thời gian họ ở Canada.