logo

Choose a School

Khóa Học ở Canada dành cho các Đại Lý

Home » Các Đại Lý » Khóa Học ở Canada dành cho các Đại Lý

Khóa Học ở Canada cung cấp cho các đại lý giáo dục:

  • Hiểu biết về lý do tại sao Canada là một trong những điểm đến học tập hàng đầu trên thế giới
  • Tổng quan về các lựa chọn học tập hiện có tại Canada, bao gồm các ví dụ về sự linh hoạt trong hệ thống giáo dục đại học giữa các chương trình và các viện
  • Thông tin về cách nộp đơn xin học, cũng như chi phí và học bổng
  • Lời khuyên về cách chuẩn bị tốt nhất để sống và học tập tại Canada
  • Thông báo khi kết thúc một kỳ thi thành công

Khóa Học ở Canada cung cấp cho đại lý giáo dục nền tảng chung về hệ thống giáo dục và các quy trình tại Canada khi áp dụng cho sinh viên quốc tế; để biết thông tin về các quy tắc và quy trình của các viện giáo dục cụ thể ở Canada, các đại lý sẽ phải tiến hành nghiên cứu riêng và liên hệ trực tiếp. Khóa Học ở Canada bao gồm một danh sách nguồn lực hữu ích ở cuối mỗi phần để đại lý sử dụng riêng.

Khóa Học ở Canada miễn phí và được cung cấp dưới định dạng học phần theo tiến triển của bản thân.

Khóa Học ở Canada dành cho các đại lý giáo dục nhưng mở rộng cho bất cứ ai muốn đăng ký và tiếp cận với nội dung toàn diện mô tả các lựa chọn giáo dục ở Canada. Lệ phí chỉ áp dụng cho các đại lý giáo dục muốn dự thi trong các ngày thi đã thông báo.

Tất cả các đại lý giáo dục cần phải hiểu biết Dự Luật Công Dân và Nhập Cư của Canada C-35.

Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm hoặc đăng ký