logo

Choose a School

Các Đại Lý

Home » Các Đại Lý

Vai Trò Quan Trọng của các Đại Lý

Tất cả các trường thành viên CAPS-I làm việc với các đại lý. Trên thực tế, 75-80% học sinh quốc tế từ Mẫu Giáo-Lớp 12 du học tại Canada được giới thiệu qua một đại lý. Những người không được giới thiệu thường có gia đình hoặc bạn bè ở Canada mà họ sẽ sống cùng và hỗ trợ họ thông qua quá trình nộp đơn.

Học sinh ở tuổi vị thành niên và phụ huynh cần được hỗ trợ thêm và các đại lý có thể rất hữu ích trong việc cung cấp lời khuyên tư vấn hiệu quả, thông tin trước khi khởi hành và hỗ trợ về tài liệu. Ngay khi học sinh đang học ở Canada, các đại lý tiếp tục là liên lạc thông tin quan trọng giữa nhà trường và gia đình chủ nhà và phụ huynh.

Nếu bạn đang tìm kiếm một đại lý từ trong vùng của mình, vui lòng truy cập:  Agent Association

Nếu bạn là đại diện của đại lý và muốn biết thêm thông tin về Khóa Học ở Canada dành cho các Đại Lý Giáo Dục, hãy truy cập:  Khóa Học ở Canada dành cho các Đại Lý Giáo Dục