logo

Choose a School

Tiêu Chuẩn Thực Hành

Home » Trong khoảng » Tiêu Chuẩn Thực Hành

Tiêu Chuẩn Thực Hành CAPS-I

 

Thành Viên CAPS-I sẽ tuân thủ các các biện pháp thực hành sau đây trong việc Kiểm Tra và Lựa Chọn Nhà Ở bằng cách:

 1. cung cấp dịch vụ nhà ở trong tổ chức hoặc thuê ngoài và có thỏa thuận bằng lời nói/bằng văn bản với nhà cung cấp dịch vụ nhà ở nếu thuê ngoài
 2. sử dụng một một mẫu đơn đăng ký đầy đủ để biên soạn hồ sơ về các gia đình cung cấp nhà ở trong tương lai
 3. tiến hành kiểm tra hồ sơ hình sự/ hồ sơ của cảnh sát/ khu vực dễ bị tổn thương/ lạm dụng trẻ em (như được áp dụng ở mỗi tỉnh) và kiểm tra tham chiếu cá nhân với việc kiểm tra ban đầu đối với tất cả các thành viên gia đình chủ nhà (tối thiểu là từ độ tuổi trưởng thành) và được cập nhật/đánh giá theo các chính sách và/hoặc thủ tục của từng Hội đồng
 4. thực hiện các chuyến thăm và phỏng vấn tại nhà với các gia đình cung cấp nơi ở tiềm năng để đảm bảo những điều sau đây: quyền riêng tư, phòng đơn, chìa khóa/an ninh tại nhà, bữa ăn, bàn, sử dụng dịch vụ giặt ủi, truy cập internet và việc tuân thủ các quy tắc xây dựng tại địa phương
 5. có Bộ Quy Tắc Ứng Xử/thỏa thuận chính thức quy định rõ ràng những kỳ vọng của các gia đình cung cấp nhà ở để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ/chăm sóc/hỗ trợ tối thiểu cho tất cả học sinh
 6. có các nhân viên chịu trách nhiệm về chương trình nhà ở cũng như một quy trình đã được thiết lập để lưu giữ hồ sơ và tuân thủ việc bảo vệ luật về quyền riêng tư
 7. đảm bảo rằng cả học sinh và gia đình chủ nhà nhận được thông tin hồ sơ một cách kịp thời
 8. gia đình chủ nhà có tham khảo ý kiến với nhà cung cấp bảo hiểm của họ, thông báo rằng sẽ tiếp đón học sinh và cập nhật chính sách nếu cần thiết

 

Các thành viên CAPS-I sẽ tuân thủ các phương pháp thực hành sau đây về mặt Giám Sát/Hỗ Trợ Nhà Ở bằng cách:

 1. cung cấp cho các gia đình cung cấp nhà ở hồ sơ của học sinh và tham dự một buổi định hướng hoặc cung cấp một gói thông tin chào mừng trước khi học sinh đến. Học sinh quốc tế sẽ nhận được hồ sơ của gia đình cung cấp nhà ở, thẻ thông tin khẩn cấp, gói thông tin chào mừng, thông tin liên lạc của Điều Phối Viên Nhà Ở, bản đồ thành phố, thời gian biểu và thông tin buổi định hướng
 2. xác định rõ các mong muốn cho cả học sinh và các gia đình cung cấp nhà ở
 3. giám sát tất cả các gia đình chủ nhà để đảm bảo họ đáp ứng các nhu cầu xã hội, tình cảm và thể chất của học sinh quốc tế
 4. có sẵn quy trình để đối phó với những xung đột và hiểu lầm tại nhà ở
 5. thực hiện các cuộc phỏng vấn kết thúc hoặc sử dụng mẫu đánh giá với các gia đình cung cấp nhà ở và học sinh về trải nghiệm của họ

 

Các thành viên CAPS-I sẽ tuân thủ các biện pháp thực hành sau đây về mặt Chăm Sóc & Hỗ Trợ Học Sinh bằng cách:

 1. cung cấp định hướng cho học sinh quốc tế mới
 2. có một mạng lưới hỗ trợ được thiết lập cho học sinh trong và ngoài cộng đồng nhà trường
 3. truyền đạt rõ ràng cho các học sinh quốc tế & phụ huynh là bố mẹ đẻ hoặc phụ huynh tại nơi ở của các em về những kỳ vọng/quy tắc liên quan đến học sinh
 4. có những kỳ vọng về vai trò của người giám hộ của học sinh
 5. tiến hành đánh giá Khả năng ngôn ngữ tiếng Anh của học sinh trước hoặc sau khi đến
 6. hỗ trợ chuyển tiếp học sinh quốc tế sang các tổ chức sau trung học

 

Các thành viên CAPS-I làm việc với các đại lý phải tuân thủ các biện pháp thực hành sau đây bằng cách:

 1. có phương pháp kiểm tra các đại lý tiềm năng
 2. có mẫu hồ sơ của đại lý để thu thập thông tin về các đại lý hiện tại và tương lai
 3. sử dụng hợp đồng/thỏa thuận đại lý chính thức
 4. thanh toán hoa hồng theo thỏa thuận và quy định trong hợp đồng/thỏa thuận
 5. có những kỳ vọng rõ ràng bằng văn bản của các đại lý trước và sau khi học sinh đến Canada
 6. cố gắng phát triển và quản lý các mối quan hệ với đại lý để cùng có lợi

 

Các thành viên CAPS-I sẽ tuân thủ các biện pháp thực hành sau đây về mặt Quản Lý Chương Trình bằng cách:

 1. tuân thủ mọi tiêu chuẩn/hướng dẫn quốc tế về giáo dục quốc tế như được quy định tại tỉnh/lãnh thổ của họ
 2. công khai tất cả các khoản phí (học phí, nhà ở, v.v.) trên trang web của CAPS-I
 3. có chính sách hoàn trả bằng văn bản mà giải quyết được tất cả các khoản phí
  (học phí, nhà ở, v.v.) và được cung cấp công khai