logo

Choose a School

Thông điệp từ Chủ tịch

Home » Trong khoảng » Thông điệp từ Chủ tịch

Trong mười năm qua, CAPS-I đã trở thành hiệp hội có tầm ảnh hưởng lớn hỗ trợ sự phát triển giáo dục quốc tế ở các trường công lập cấp độ từ Mẫu Giáo đến Lớp 12 tại Canada.

Với tư cách là Chủ Tịch CAPS-I, tôi làm việc với Ủy Ban Điều Hành, Giám Đốc Điều Đành và nhân viên của chúng tôi để tiếp tục phát triển và hoàn thiện tầm nhìn cho giáo dục quốc tế ở các trường công lập cấp độ từ Mẫu Giáo đến Lớp 12 tại Canada.

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 10, các thành viên của CAPS-I có cơ hội phản ánh về thành tích tập thể của chúng tôi. Những thành tích này bao gồm:

  • tăng trưởng đáng kể về số lượng các học khu và hội đồng cung cấp các chương trình giáo dục quốc tế.
  • tăng trưởng đáng kể về số lượng học sinh quốc tế tham gia học tập tại Canada ở cấp độ từ Mẫu Giáo đến Lớp 12.
  • tập trung vào các nỗ lực quốc tế hóa và di chuyển của học sinh nước ngoài.
  • là hiệp hội có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến các tổ chức đối tác của chúng tôi tại Canada và trên toàn thế giới.

128 hội đồng và học khu của CAPS-I cam kết cung cấp môi trường học tập thân thiện, toàn diện và cởi mở cho tất cả học sinh. Các chương trình giáo dục chất lượng cao của những hội đồng và học khu này thu hút hơn 40.000 học sinh quốc tế mỗi năm từ mọi nơi trên thế giới. Học sinh quốc tế tiếp tục đóng góp đáng kể cho cộng đồng và trường học của những hội đồng và học khu này trên khắp Canada.

 

Dr. Jeff Davis

Chủ Tịch