logo

Choose a School

Về CAPS-I

Home » Trong khoảng

Hiệp hội các Trường Công lập Quốc tế Canada (CAPS-I) là hiệp hội phi lợi nhuận bao gồm 128 học khu/hội đồng nhà trường ngân sách nhà nước. Tất cả các thành viên cung cấp các chương trình học sinh quốc tế được thiết lập cho các cấp lớp khác nhau từ tiểu học đến trung học. Các trường thuộc CAPS-I thiết lập tiêu chuẩn chất lượng cho các chương trình học sinh quốc tế ở Canada.  Các trường thuộc CAPS-I cung cấp:

 • cơ hội cho học sinh học tập ngắn hạn và dài hạn từ tiểu học đến trung học (Các Lớp K-12)
 • các chương trình giáo dục chất lượng cao ở tất cả các trường công lập
 • đội ngũ giáo viên có trình độ cao, có chứng chỉ quốc gia (nhiều người có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ)
 • bằng tốt nghiệp trung học được quốc tế công nhận
 • các cơ hội để học tập trong môi trường tiếng Anh hoặc tiếng Pháp
 • thành công đã được chứng minh trong phát triển các kỹ năng Anh ngữ
 • nhiều lựa chọn các khóa học văn hóa và khóa tùy chọn
 • hội nhập và học tập cùng với học sinh Canada
 • các trường và lớp học hiện đại, được trang bị tốt
 • trường đang phát triển và hỗ trợ của học khu cho các học sinh quốc tế
 • các chương trình định hướng toàn diện cho học sinh
 • tư vấn về các yêu cầu tốt nghiệp và các cơ hội Học tập sau trung học ở Canada
 • chủ nhà chăm sóc và bảo vệ chu đáo

Học sinh tham dự các trường thuộc CAPS-I sẽ:

 • làm quen với lối sống Canada
 • tìm hiểu phong tục và các hoạt động văn hóa Canada
 • có cơ hội tham gia các môn thể thao, mỹ thuật và nghệ thuật biểu diễn
 • có các bạn bè Canada suốt đời