logo

BİR OKUL SEÇ

Neden Kanada?

Home » Neden Kanada?

Kanada’da Yüksek Kalitede Kamusal Eğitim

Kanada’nın kamusal eğitim sistemi Anaokulundan 12’inci Sınıfa kadar tüm eğitim kademelerini kapsar. Kanada’daki tüm devlet okulları eyalet bazında onaylanmış olup, standart bir müfredat izlenmekte, sadece devlet tarafından belgelendirilmiş öğretmenler çalıştırılmakta ve kamusal olarak finanse edilmektedir. Her bir eyaletteki eğitim sistemi çok sayıda benzerlik içerirken, her biri bölgesinin kültür ve tarihini yansıtacak kendine özgü Kanada’da Öğrenim müfredatı ve yönetmeliklerine sahiptir.

Kanadalıların %95’inden fazlası kendi çocukları için devlet okullarında eğitimi tercih eder.

Kanada eğitime diğer G8 ülkelerine göre daha fazla kaynak (kişi başına) ayırmaktadır. Kanada devlet lisesi öğrencileri dünya çapında yapılan standartlaştırılmış sınavlarda sürekli üst sıralarda yer almaktadır. Kanada liselerinin mezuniyet diplomaları dünya çapında tanınmaktadır.

Kanada devlet okulları 1980’li yıllardan bu yana uluslararası öğrencileri kabul etmekte olup İkinci Dil olarak İngilizce (ESL) eğitimi dahil gelişmiş altyapı ve destek olanaklarına sahiptir ve aile yanında konaklamalı programlar dikkatle denetlenmektedir. Neredeyse tüm devlet okullarında karma eğitim uygulanmakta ve lise mezuniyet programları ya da haftalık, aylık veya bir ya da iki yıllık daha kısa süreli programlara uluslararası öğrenciler kabul edilmektedir. Çoğu ilköğretim okulu küçük yaşta öğrencileri kısa süreli ve tam yıllık programlara kabul etmektedir.

Birkaç eyalette kamusal olarak finanse edilen bazı dini okullar olsa da çoğu okul idaresi dini eğitim vermemektedir.

Ekonomik ve Yüksek Yaşam Standardı

Uluslararası öğrenciler ve velileri Kanada’yı hem okul ücretlerinin uygun olması hem de yüksek yaşam standardı sunan bir eğitim bölgesi olmasından dolayı tercih etmektedirler. Kanada’daki yaşam standardı dünya sıralamasında en yüksekler arasındadır.