logo

BİR OKUL SEÇ

Misyon, Hedef ve Görüşler

Home » About » Misyon, Hedef ve Görüşler

MİSYON

Kanada Uluslararası Devlet Okulları Derneği kendini Kanada devlet okullarında uluslararası eğitim programlarının desteklenmesi ve teşvik edilmesine adamıştır.

HEDEF

CAPS-I’nın hedefi:

 • Kanada’da uluslararası eğitim fırsatlarının teşvik edilmesi konusunda işbirlikçi bir yaklaşım geliştirmek;
 • Devlet okullarında uluslararası eğitim konusunda bilgi paylaşımına yönelik bir forum görevi görmek;
 • ‘Öğrencilere yönelik Bakım ve Destek, Yanında Konaklanacak Ailelerin Seçimi, İzlenmesi ve Destek Hizmeti, Ortaklar/Temsilciler ile Birlikte Çalışma’ konusunda tüm üye programlarının aşağıdaki hususlarla ilgili öngörülen uygulamalara bağlı kalmasını sağlamak;
 • K-12 uluslararası öğrenci programları için kaynak görevi görmek;
 • Ülke çapında uluslararası eğitim uygulamaları konusunda ortak bir “Kanada” yaklaşımını teşvik etmek;
 • Ortak pazarlama faaliyetlerini başlatmak, kolaylaştırmak ve koordine etmek;
 • Eyalet düzeyinde, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören bir kuruluş haline gelmek;
 • K-12 uluslararası eğitimi için bir savunucu rolünü üstlenmek;
 • Kanada içinde ve dışında eyalet hükümetleri ve federal hükümetler ve uluslararası eğitim gruplarıyla işbirliği yapmak.
 • Kanada’da uluslararası eğitim, kamusal eğitimi güçlendirmektedir.
 • Kanada’daki devlet okullarının uluslararası öğrencilere kusursuz bir uluslararası eğitim programı sunması gerekmektedir.
 • Okullarda ve aile yanında konaklamada uluslararası öğrencilerin başarısını en üst düzeye çıkarmak için sürekli destek esastır.

GÖRÜŞLER:

 • Uluslararası öğrenciler Kanada’nın çok-kültürlü mozayiğini tamamlayan ve zenginleştiren bir deneyim sunmaktadır.
 • Uluslararası programların varlığı Kanadalı personel ve öğrencilere geleceğin küresel toplumundaki yaşama hazırlanma konusunda yardımcı olmaktadır.
 • Uluslararası programlar yoluyla geliştirilen çok uluslu ilişkiler Kanada için uzun vadeli faydalar sağlayacaktır.
 • Devlet okullarında uluslararası eğitim programlarına yatırım yapılması uluslararası programların dünya çapında, rekabetçi bir piyasada sürdürülebilirliği ve gelişimi için faydalıdır.