logo

Choose a School

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Home » นักเรียน/ผู้ปกครอง » คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ฉันจะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนใดดี?

แผนกการศึกษาต่อต่างประเทศจะเลือกสรรโรงเรียนให้กับนักเรียนโดยอาศัยข้อมูลที่ได้รับและที่ว่างในการรับนักเรียน

ฉันจะพักอาศัยอยู่ที่ไหนในช่วงที่ศึกษาต่อในประเทศแคนาดา?

นักเรียนสามารถเลือกที่จะพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวแคนาดาในขณะที่ศึกษาอยู่ในประเทศแคนาดา หากนักเรียนเหล่านั้นไม่มีผู้ปกครองที่จะพักอาศัยอยู่กับพวกเขาในขณะที่อยู่ในแคนาดา หรือไม่มีญาติลำดับต้น หรือ เพื่อนของคนในครอบครัวที่จะพักอาศัยอยู่ด้วยในช่วงที่นักเรียนเหล่านั้นพำนักอยู่ (อ้างอิงถึงในหมวดครอบครัวอุปถัมภ์สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม)

ภาคการศึกษาของโรงเรียนในแคนาดาเป็นช่วงเวลาใด?

โรงเรียนส่วนใหญ่เปิดภาคเรียนตั้งแต่เดือนกันยายนถึงมิถุนายนของแต่ละปี โรงเรียนปิดภาคเรียนเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ในฤดูใบไม้ผลิ สองสัปดาห์ในฤดูหนาว และสองเดือนในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม อย่างไรก็ตาม วันที่ที่แน่นอนจะแตกต่างกันไปในแต่ละปีและต่างกันไปในแต่ละโรงเรียน

หลักสูตรนี้มีระยะเวลานานเพียงใด?

นักเรียนต่างชาติจะยังสามารถลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรการศึกษาได้จนกระทั่งถึงอายุ 19 ปี นักเรียนจำนวนมากมาเรียนเป็นเวลาสองสามปี แต่บางคนมาเรียนเพียงหนึ่งปี
(10 เดือน) หรือ หนึ่งภาคเรียน (5 เดือน)

ฉันจะได้รับวีซ่านักเรียนได้อย่างไร?

วีซ่านักเรียนสามารถออกให้โดย Citizenship and Immigration Canada (หน่วยงานด้านการเป็นพลเมืองและการตรวจคนเข้าเมืองของแคนาดา) สถานทูตแคนาดาและสำนักงานกงสุลของแคนาดาทั่วโลก วีซ่านักเรียนที่ออกให้นักเรียนครั้งแรกจะต้องยื่นขอจากนอกประเทศแคนาดา (โดยทั่วไปแล้ว ต้องยื่นขอในประเทศบ้านเกิดของนักเรียน)      วีซ่านักท่องเที่ยวจะอนุญาตให้นักเรียนได้ศึกษาในหลักสูตรที่มีระยะเวลาเพียง 6 เดือนหรือน้อยกว่าเท่านั้น

ฉันจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอวีซ่านักเรียนของฉันหรือไม่?

หลังจากที่นักเรียนได้ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่จากสถานทูตแคนาดาหรือสถานกงสุลทำการตรวจสอบเอกสารดังกล่าว เจ้าหน้าที่เหล่านั้นอาจพิจารณาว่า มีความจำเป็นต้องสัมภาษณ์นักเรียน ในกรณีดังกล่าว นักเรียนหรือผู้ปกครองจะได้รับการติดต่อเพื่อกำหนดช่วงเวลาและสถานที่สัมภาษณ์

ฉันจะสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของแคนาดาหลังจากที่ฉันจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้หรือไม่?

ได้ หากนักเรียนได้ลงเรียนในรายวิชาที่เหมาะสมและมีผลการเรียนที่สูงพอที่จะผ่านข้อกำหนดในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัย ในบางกรณี นักเรียนต่างชาติที่ได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของแคนาดาเป็นเวลาอย่างน้อย 4 ปีจะไม่ต้องสอบ TOEFL เพื่อเข้าเรียนในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันป่วยในขณะที่อาศัยอยู่ในแคนาดา?

นักเรียนต่างชาติจะมีการประกันสุขภาพหรือการประกันการรักษาพยาบาล ซึ่งจัดหาให้โดยสถาบันการศึกษาของนักเรียน ซึ่งจะทำให้นักเรียนที่ต้องไปพบแพทย์หรือไปโรงพยาบาลมีความมั่นใจ

สภาพอากาศในแคนาดาเป็นอย่างไร?

แคนาดาเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่มาก ดังนั้นสภาพอากาศและอุณหภูมิจึงแตกต่างกันมากในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ติดตาม The Weather Network (เครือข่ายสภาพอากาศ)
ที่: http://www.theweathernetwork.com/ เพื่อตรวจสอบผลการพยากรณ์อากาศล่าสุดในเมืองต่างๆ ของแคนาดา

อาหารของแคนาดาเป็นอย่างไร?

แคนาดาเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย และดังนั้นอาหารที่รับประทานจึงมีความหลากหลายมาก ครอบครัวอุปถัมภ์ทุกรายนั้นมีความแตกต่างกัน แต่นักเรียนสามารถคาดหวังว่าจะได้รับสิ่งต่อไปนี้ได้เหมือนกัน:

อาหารเช้ามาตรฐานประกอบด้วย ธัญพืชกับนม ขนมปังปิ้ง น้ำผลไม้ และกาแฟหรือชา ในช่วงสุดสัปดาห์ อาหารเช้าอาจมีมากกว่านั้น และรวมถึงไข่ แพนเค้ก เบคอน เป็นต้น … โดยปกติแล้ว นักเรียนจะเป็นผู้เตรียมอาหารกลางวันเอง และประกอบด้วยแซนด์วิชหรือซุป เครื่องดื่ม ผลไม้และผักเล็กน้อย และของว่างประเภทคุกกี้ อาหารค่ำมักจะมีลักษณะทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย เช่น อาหารอิตาเลียน เม็กซิกัน เยอรมัน อังกฤษ อาหารอินเดีย หรือเอเชีย เนื้อวัว ไก่ และปลาก็เป็นอาหารที่พบได้บ่อยในการรับประทานอาหารค่ำเช่นกัน

ฉันควรเดินทางมาถึงแคนาดาเมื่อใด?

นักเรียนควรวางแผนที่จะมาถึงก่อนโรงเรียนเปิดภาคเรียนประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์ เพื่อให้คุ้นเคยกับการอยู่อาศัย การปรับตัวให้เข้ากับเวลาในท้องถิ่น และจัดการตัวเอง  นักเรียนควรตรวจสอบกับโรงเรียนของตนเองโดยเฉพาะว่า จะมีการปฐมนิเทศที่ต้องเข้าร่วมก่อนที่จะเริ่มชั้นเรียนปกติหรือไม่

ฉันควรนำอะไรติดตัวไปบ้าง?

นอกเหนือจากเสื้อผ้าและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องน้ำแล้ว นักเรียนอาจต้องการที่จะนำสิ่งเตือนใจมาจากบ้าน (รูปภาพ ธงชาติ เป็นต้น) เพื่อช่วยให้เพื่อนใหม่และครอบครัวอุปถัมภ์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศของนักเรียนเหล่านั้น

ครอบครัวของฉันสามารถมาเยี่ยมฉันในขณะที่ฉันศึกษาอยู่ในแคนาดาได้หรือไม่?

ได้ ผู้ปกครองควรไปเยี่ยมบุตรหลานของตนในขณะที่ศึกษาอยู่ในแคนาดา มีการแนะนำว่าผู้ปกครองควรรอประมาณสองถึงสามเดือนเพื่อให้บุตรหลานของตนปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและกิจวัตรประจำวันแบบใหม่ให้ได้ก่อน สมาชิกครอบครัวที่จะไปเยี่ยมต้องจัดหาที่พักด้วยตนเอง

ฉันทำงานหรือเป็นอาสาสมัครในขณะที่ฉันศึกษาอยู่ในแคนาดาได้หรือไม่?

นักเรียนต่างชาติที่ศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานหรือเป็นอาสาสมัครในขณะที่ศึกษาอยู่ในแคนาดา อย่างไรก็ตาม นักเรียนบางคนที่ศึกษาในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสามารถสมัครทำงานหรือเป็นอาสาสมัครได้

หากฉันออกจากประเทศแคนาดาในช่วงที่ฉันพำนักอยู่ ฉันสามารถกลับเข้าไปในประเทศได้หรือไม่?

ได้ หากหนังสือเดินทางและวีซ่านักเรียนของนักเรียนถูกต้องตามกฎหมายและไม่หมดอายุในระหว่างที่อยู่นอกประเทศแคนาดา นักเรียนเหล่านั้นสามารถกลับเข้าประเทศได้