logo

Choose a School

สภาพแวดล้อมและอากาศ

Home » ทำไมต้องแคนาดา » สภาพแวดล้อมและอากาศ

แคนาดามีชื่อเสียงในด้านความงดงามทางธรรมชาติของประเทศ และลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย รวมถึงทะเลสาบและแม่น้ำหลายสาย ภูเขาและเนินลูกคลื่น
ต้นไม้และพื้นที่สีเขียว และผืนดินทุ่งหญ้าแพรรี และพื้นที่เปิดกว้าง ตลอดแนวชายฝั่ง ชาวแคนาดาชื่นชอบอากาศที่บริสุทธิ์ สะอาดและน้ำดื่มที่ยอดเยี่ยม

แคนาดามีสภาพอากาศ และรูปแบบสภาพอากาศที่หลากหลายจากชายฝั่งทะเลด้านหนึ่งถึงอีกด้านหนึ่ง ตามชายฝั่งทะเล จะมีอุณหภูมิที่อบอุ่นกว่า ในขณะที่พื้นที่ด้านในของประเทศ มักจะมีสภาพอากาศที่แตกต่างกันอย่างรุนแรง (ร้อนและเย็น) เช่นเดียวกันกับที่บางภูมิภาคของแคนาดามีความแห้ง ในขณะที่ภูมิภาคอื่นค่อนข้างชื้น

นักเรียนควรพยายามจัดกระเป๋าโดยเตรียมเสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นมากขึ้น และเตรียมพร้อมที่จะพบกับกับสภาพอากาศที่มีหิมะบ้างในบางจุดในช่วงเดือนในฤดูหนาว ไม่ว่านักเรียนจะวางแผนไปศึกษาในภูมิภาคใดของประเทศแคนาดา

เพื่อตรวจสอบสภาพอากาศล่าสุดในเมืองต่างๆ ทั่วประเทศแคนาดา กรุณาคลิกที่นี่