logo

Choose a School

ที่พัก

การพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์เป็นโอกาสที่ดีเลิศสำหรับนักเรียนต่างชาติในการพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษและการได้รับประสบการณ์ชีวิตในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวในแบบฉบับของชาวแคนาดา

โปรแกรมครอบครัวอุปถัมภ์ของสมาชิก CAPS-I จะมีการจัดเตรียมครอบครัวอุปถัมภ์ชาวแคนาดาอย่างระมัดระวัง รวมถึง:

 • สภาพแวดล้อมในการพักอาศัยที่อบอุ่น ยินดีต้อนรับ และเป็นมิตร
 • เป็นผู้ปกครอง ให้การสนับสนุน และให้แนวปฏิบัติ
 • ห้องนอนส่วนตัวพร้อมเฟอร์นิเจอร์
 • พื้นที่สำหรับการศึกษา
 • อาหาร 3 มื้อต่อวันพร้อมอาหารว่าง
 • การแนะนำตัวต่อชุมชน

โปรแกรมทุกโปรแกรมของ CAPS-I นั้นยึดมั่นต่อวิธีปฏิบัติที่ได้กำหนดขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจว่าครอบครัวอุปถัมภ์ของพวกเขาเหล่านั้นผ่านการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและเหมาะสมก่อนที่จะผ่านการเลือกสรรให้เข้าร่วมในโปรแกรม เพื่อให้แน่ใจว่า ครอบครัวอุปถัมภ์เหล่านั้น:

 • เป็นมิตรและเอาใจใส่
 • พูดภาษาอังกฤษ (เป็นภาษาหลักที่พูดกันในบ้าน)
 • สามารถผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากแผนกเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องถิ่น
 • สามารถผ่านกระบวนการตรวจสอบถึงแหล่งอ้างอิงได้ครบทุกขั้นตอน
 • เต็มใจที่จะต้อนรับนักเรียนต่างชาติเข้ามาอยู่ในครอบครัวของพวกเขา
 • เต็มใจที่จะให้นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมของครอบครัวและชุมชนของพวกเขา
 • รู้สึกสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีอื่นๆ

ข้อได้เปรียบในการพักอาศัยในสภาพแวดล้อมที่เป็นครอบครัวอุปถัมภ์ของ CAPS-I: โปรแกรม CAPS-I ยึดมั่นตามมาตรฐานการปฏิบัติว่าด้วยการติดตามและการสนับสนุนที่มีต่อนักเรียนซึ่งพำนักกับคนในท้องถิ่นและครอบครัวอุปถัมภ์เหล่านั้น นักเรียนจะ:

 • เพิ่มพูนประสบการณ์ทางวัฒนธรรม
 • ประสบความสำเร็จทั้งด้านส่วนบุคคลและด้านวิชาการโดยอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายและเอื้ออำนวย
 • ฝึกสนทนาและเรียนรู้ภาษาอังกฤษทุกวันกับครอบครัวและเพื่อน
 • มีส่วนร่วมในกิจกรรมประจำวันของครอบครัวอุปถัมภ์
 • เรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมของชาวแคนาดา
 • สร้างมิตรภาพใหม่ๆ และยั่งยืน

นักเรียนที่ต้องการจะพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวแคนาดาจะต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครให้เสร็จสมบูรณ์ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน ความสนใจ งานอดิเรก อาหาร
และสิ่งที่ชื่นชอบอื่นๆ ของพวกเขาเป็นสิ่งมีความสำคัญ การจัดหลักสูตรการศึกษาทั้งหมดได้พยายามอย่างดีที่สุดที่จะจับคู่นักเรียนกับครอบครัวที่มีความสนใจและสิ่งที่ชื่นชอบที่คล้ายคลึงกัน ผู้ประสานงานโปรแกรมครอบครัวอุปถัมภ์ให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือกับนักเรียนต่างชาติตลอดระยะเวลาที่อยู่ในแคนาดา