logo

Choose a School

ตัวแทน

Home » ตัวแทน

บทบาทสำคัญของตัวแทน

โรงเรียนที่เป็นสมาชิกของ CAPS-I ทั้งหมดทำงานร่วมกับตัวแทนต่าง ๆ ในความเป็นจริง ร้อยละ 75-80 ของนักเรียนนานาชาติตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมปลาย ที่ศึกษาในประเทศแคนาดาได้รับการแนะนำผ่านทางตัวแทน โดยทั่วไปนักเรียนเหล่านั้นไม่มีครอบครัวหรือเพื่อนในประเทศแคนาดาที่ตนจะพักอาศัยด้วย และให้ความช่วยเหลือในขั้นตอนการสมัครเรียน

นักเรียนส่วนน้อยและผู้ปกครองของนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ และตัวแทนสามารถช่วยได้มากในแง่ของการให้คำแนะนำที่ดี รวมถึงการช่วยเหลือในด้านข้อมูลและเอกสารก่อนออกเดินทาง เมื่อนักเรียนได้เข้าเรียนอยู่ในประเทศแคนาดาแล้ว ตัวแทนก็จะยังคงเป็นตัวกลางการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญระหว่างโรงเรียนและโฮสต์แฟมิลีและผู้ปกครองของนักเรียน

หากคุณกำลังมองหาตัวแทนในประเทศของคุณ โปรดเข้าไปที่ สมาคมตัวแทน: LINK

หากคุณเป็นตัวแทนและต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรของแคนาดาสำหรับตัวแทนด้านการศึกษา โปรดเข้าไปที่:  หลักสูตรของแคนาดาสำหรับตัวแทนด้านการศึกษา