logo

Choose a School

Sınıf Sistemi

Home » Schüler/Eltern » Sınıf Sistemi

Kanada’daki tüm okul bölgeleri/idareleri Anaokulundan (Kindergarten) 12’inci Sınıfa kadar (5-18 yıl) eğitim programları sunmaktadır. Ancak, uluslararası öğrencilere önerilen programlar farklılık gösterebilir. Okul sistemleri ve sınıf gruplandırmaları da ülke çapında farklılık gösterir. Aşağıdaki tanımlar, eğitim terimlerinin açıklanmasında ve müstakbel öğrenci ve velilerin karşılaşabilecekleri bazı farklı kurumları anlamalarında yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

İlköğretim Okulları (Elementary Schools):

İlköğretim okulları Anaokulu ve 1’inci Sınıftan 4, 5, 6 ve 7’inci Sınıfa kadar olan öğrencilere yönelik eğitim programları sunar. Bu ilk yıllar yaşam boyu öğrenme için önemli bir temel sağlar.

Ortaokullar (Middle Schools):

Ortaokullara genel olarak 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencileri kaydedilir, ancak sunulan özel sınıflar okula ve bölgeye göre farklılık gösterebilir. Ortaokul, öğrencileri üst orta ve lise kademesindeki sınıflara hazırlar.

Liseler (High Schools):

Üst Ortaokullar (Junior High Schools)

Üst ortaokullar genelde 7, 8 ve 9’uncu Sınıfları kapsar ve öğrencilerin ilköğretimden lise/orta dereceli okullara geçişini sağlar.

Üst (Orta Dereceli) Liseler (Senior [Secondary] High Schools)

Orta dereceli okullar veya liseler 8, 9 veya 10’uncu Sınıfa başlayan öğrencilere mezuniyet için gerekli koşulları tamamlamak için 12’inci Sınıfta eğitimlerini devam ettirme fırsatı sunar. Bu okullar, öğrencileri lise sonrası eğitime ve gelecekteki mesleklerine hazırlarken, onlara daha fazla seçenek ve özel ilgi alanlarında ‘uzmanlaşma’ fırsatı sunar. Bazı bölgelerde nitelikli öğrenciler Uluslararası Fakülte Programına (International Baccalaureate) kayıt olabilmekte ya da İleri Seviye Yerleştirme Programı (Advanced Placement, AP) dersleri alabilmektedir.